domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 23: Privatizacija Telekoma

Opis ukrepa:

Pripravi se program privatizacije Telekoma do konca leta 2005 in izvede prve korake, nekaj v letu 2005, večji del načrtovane privatizacije v letu 2006.

Namen:

Pospeši se program privatizacije, ki je načrtovan, a odlagan že nekaj let. Postavi se primer dobre prakse priprave in izvedbe privatizacije večjih deležev državnega premoženja.

Poveča se konkurenca na področju telekomunikacij. Hitrejše uvajanje novih e-storitev in naprednih telekomunikacijskih tehnologij. Pozitivni fiskalni učinki in hitrejše poplačilo zasebnih vlagateljev, kot je določeno z zakonom.

Predlogi sprememb – osnovne kvantifikacije:

  • Določiti je potrebno (do konca 2005) podrobnosti obsega in načina privatizacije: kolikšni delež se privatizira v prvem koraku (vse / 25% / privatizacija po delih) in katere postopke se pri tem uporabi. Oceniti kakšna je želena lastniška struktura glede na razvoj Telekoma (strateški partner, portfeljski vlagatelji; razpršenost lastništva). Program predvidi korake privatizacije, ki se izvedejo v letu 2006;
  • Delnice Telekoma vključiti v borzno kotacijo takoj, ko bo znana strategija privatizacije.

Ocena učinkov:

Vrednost države, ki znaša 72,4 % kapitala Telekoma Slovenije med 0,94 in 1,1 mlrd €, pri oceni vrednosti delnice med 49.000 – 55.700 SIT/ delnico. S prodajo polovice sedanjega deleža Telekoma bi bila realizacija okoli pol milijarde €.

Potrebne zakonske spremembe:

Niso potrebne.

Nosilci:

Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija za pošto in elektronske telekomunikacije RS

Odprta vprašanja:

O podrobnostih kot zgoraj, razrešiti v teku priprave programa privatizacije.

Zakonodaja:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.