domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Dialog  Vprašanja in odgovori  Pogosto zastavljena vprasanja 

Pogosto zastavljena vprasanja

Povečaj pisavo Natisni stran

Ali obstaja kakšen načrt za projekt Gospodarsko središče JV Slovenije?

 

Lokacija izvedbe

Regijski mrežni podjetniški inkubator

S pomočjo študije, ki je bila pripravljena v okviru projekta Podpora MSP, je bilo ugotovljeno, da je najbolj smiselno, da se v regiji vzpostavi mrežni inkubator. Ta bo imel lokacije (objekte) v več občinah, strokovna skupina, ki bo inkubator vodila pa bi bila ena. S tem bi vplivali na razvoj vseh območji na katerih bi inkubator bil, stroški vodstvene skupine inkubatorja pa bi bili manjši, kot če je v vsaki od teh občin posamezen inkubator s svojo strokovno skupino.

Enota Lokacija
Novo mesto Cona Podbreznik
Kočevje PC LIK Kočevje
Metlika PSC Pri Pildu
Črnomelj PC TRIS Kanižarica

 

Razvoj visokega šolstva in izgradnja univerzitetnega središča (I. faza in II. FAZA)

Podprojekt bo vseboval investicijo v izgradnjo Univerzitetnega kampusa Novo mesto, kjer se bo v prihodnosti izvajalo večina obstoječih in predvidenih visokošolskih programov.

Enota Lokacija
Univerzitetni center Novo mesto Območje opuščenih vojnih objektov v Drnačevju 

 

Ureditev poslovne cone v Novem mestu

V Novem mestu že obstaja poslovna cona Cikava, ki je polikulturna in združuje veliko različnih obrtno – proizvodno – servisnih ter trgovskih programov, namenjena pa je predvsem malemu gospodarstvu. Na isti lokaciji je predvidena širitev cone v velikosti 40 ha.

Enota Lokacija
Poslovna cona Mestna občina Novo mesto - poslovna cona Ciklava

 

Znanstveno – tehnološki park (II. faza)

Znanstveno tehnološki park se bo zgradil na isti lokacije, na območju opuščenih vojaških objektov v Drgančevju.

Enota Lokacija
Znanstveno - tehnološki park Območje opuščenih vojnih objektov v Drnačevju

Glede povezav na cestno in železniško omrežje še ni podrobnih načrtov.

 

Namen projekta - specifični cilji projekta

Specifični cilji projekta "Gospodarsko središče Jugovzhodne Slovenije"

 • Preprečiti beg možganov iz regije,
 • Dvigniti konkurenčnost gospodarstva z razvojem tehnoloških proizvodov,
 • Zmanjšati razvojni zaostanek za povprečjem Slovenije.

Specifični cilji podprojekta "Regijski mrežni podjetniški inkubator"

 • Vzpostavitev kvalitetnih delovnih mest,
 • Dvig tehnološke zahtevnosti proizvodov,
 • Povečanje inovativnosti,
 • Zmanjšanje stopnje umrljivosti novih podjetij.

Specifični cilji podprojekta "Razvoj visokega šolstva in izgradnja univerzitetnega središča"

 • Zmanjšati nesorazmerja na trgu dela,
 • Zagotoviti kadrovsko podporo gospodarstvu,
 • Izboljšati prilagodljivost delavcev.

Specifični cilji podprojekta "Ureditev poslovne cone v Novem mestu"

 • Lajšanje dostopa do primernih lokacij za podjetniške dejavnosti,
 • Povečanje tujih in domačih investicij v regiji,
 • Povečanje podjetniške aktivnosti. 

Specifični cilji pod projekta "Znanstveno – tehnološki park"

 • Izboljšanje prenosa znanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji,
 • Zagotavljanje dobre podporne infrastrukture, ki bo podjetjem omogočala razvoj,
 • Spodbujanje tehnološkega razvoja.

Nazaj

 
  Na vrh
 

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.