domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 06: Uvedba davka na nepremičnine in premoženje

Opis ukrepa:

Uvedba davka na nepremičnine in premoženje

Namen:

Enakomerna porazdelitev javnega bremena z naslova nepremičninskega in drugega premoženja velike vrednosti.

Predlogi sprememb:

  • Obdavčitev nepremičnine glede na objekt;
  • Razširitev davčne osnove;
  • Lokalna pripadnost davka;
  • Ustrezno vrednotenje nepremičnin;
  • Preučitev tega instituta po stvarnopravnem zakoniku glede na obdavčitev z DPN in DDV;
  • Obdavčenje drugih oblik neprmeičnega in premičnega premoženja velike vrednosti (luksuzna potrošnja) in s tem destimuliranje neproduktivne potrošnje in sive ekonomije.

Ocena učinkov:

Vsaj nadomestitev sedanjih javnofinančnih prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Odprta vprašanja:

  • Preučiti smiselnost oprostitev in olajšav (denimo za humanitarne namene);
  • Pripraviti predlog določanja davčne osnove glede na zvrst nepremičnine;
  • Preučiti vpliv davka z vidika visokega deleža lastniških stanovanj manjše velikosti, ki jih lastniki uporabljajo kot edino bivališče (posebnost Slovenije in delno posledica načina privatizacije stanovanj). Preučiti možnost davčnega kredita za osebo, ki v nepremičnini dejansko biva.

Potrebne zakonske spremembe:

Sprejetje novega zakona in likvidacija davka na premoženje in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Sprememba Zakona o davčnem postopku (morebiti). Vzpostavitev registra nepremičnin (gl. ukrep 40).

Nosilec:

Ministrstvo za finance

Zakonodaja:

Zakoni, sprejeti v Državnem zboru:

Predlagani zakoni:

  • Zakon o davku na nepremičnine

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.