domov  kontakt  kazalo   english


Seznam razvojnih projektov

Univerzitetni klinični center Maribor

Z obnovo in dogradnjo Medicinske fakultete in Visoke šole za zdravstvo Maribor bo urejen Univerzitetni klinični center Maribor. Z njim bomo povečali učinkovitost zdravstvenih storitev ter zagotovili možnosti za izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov za potrebe Slovenije, saj že leta na tem področju zaznavamo veliko pomanjkanje nižjih in višjih zdravstvenih poklicev.

Predmet projekta

Univerzitetni klinični center Maribor.

Cilji projekta

Povečanje učinkovitosti zdravstvenih storitev ter zagotavljanje visoko izobraženih zdravstvenih strokovnjakov za potrebe Slovenije.

Priložnosti oz. težave, ki jih odpravljamo s projektom

V Sloveniji že vrsto let zaznavamo visoko deficitarnost pri nižjih in višjih zdravstvenih poklicih. Konec leta 2003 je bila zato v Mariboru ustanovljena Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru, ki je v študijskem letu 2004/05 sprejela prve študente univerzitetnega programa splošna medicina. V študijskem letu 2006/07 je v Sloveniji na Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru in Univerzi na Primorskem na dodiplomskem študiju razpisanih skupno 1311 mest za redni in izredni študij poklicev za medicino in farmacijo.

Tako število še zdaleč ne zadošča potrebam na ravni države, kar kaže tudi primerjava odstotkov števila študentov na tem področju po državah EU. V Sloveniji na področju zdravstva študira 9,9 % vseh študentov, medtem ko je povprečje EU mnogo višje – 13,8 %, v najrazvitejših državah pa skoraj za faktor 3 (Danska 27,0 %, Finska 21,7 %, Švedska 21,5 %).

Ponujene priložnosti

Investicije v visoko šolstvo so prednostno usmerjene tudi k povečanju števila mest za študij visokih strokovnih zdravstvenih poklicev. Ta študij zahteva zelo veliko praktičnega usposabljanja študentov, ki ga lahko zagotovimo v raziskovalno in infrastrukturno centraliziranih kliničnih ustanovah, na laboratorijski opremi in s praktičnim delom z bolniki.

Vzpostavitev Univerzitetnega kliničnega centra Maribor pomeni tudi dvig kakovosti študija medicine na obstoječi Medicinski fakulteti in Visoki šoli za zdravstvo, v kateri bo potekal kakovosten študij za prihodnje visoko strokovno zdravstveno osebje.

Učinki projekta

Vzpostavitev novega Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru je vsenarodnega pomena, saj se bo poleg učinkov na dvig učinkovitosti zdravstvenih storitev v regiji, ki je povezana tudi z novimi visoko izobraženimi strokovnjaki, izvedba tega projekta povezovala ravno s potrebami po reševanju njihovega pomanjkanja v vsej Sloveniji, med drugim visokega strokovnega zdravstvenega osebja, kot so fizioterapevti, medicinske sestre ipd. Ob demografskih gibanjih bo to visoko strokovno izobraženo osebje z zdravstvenega področja v prihodnosti izrednega pomena.

Delovna skupina

Projektni vodja je Dejan Flakus, podsekretar Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Člani projektne skupine:

  • Marjetica Mahne, Ministrstvo za finance,
  • prof. dr. Eldar M. Gadžijev, Ministrstvo za zdravje,
  • prof. dr. Ivan Krajnc, dekan Medicinske fakultete, Univerza v Mariboru,
  • prim. Gregor Pivec, dr. med., direktor, Splošne bolnišnice Maribor,
  • Amna Potočnik, vodja oddelka za mednarodno sodelovanje, Mariborska razvojna agencija,

Resolucija

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.