domov  kontakt  kazalo   english

Seznam področij reform

Ukrep 27: Konkurenčne prometne in logistične storitve

Opis ukrepa:

Pripraviti pogoje za bolj konkurenčen nastop ponudnikov prometnih in logističnih storitev izhajajoč iz razpoložljive in načrtovane slovenske prometne in ostale s prometom povezane infrastrukture in sicer tako, da država spodbudi oblikovanje poslovnih sistemov, ki storitve na infrastrukturi kombinirajo s storitvami prevoznikov, špediterjev, agentov in drugih subjektov, ki nastopajo v transportnih verigah na poti v in iz pristanišča Koper.

Posebna pozornost mora biti namenjena razvoju distribucijskih centrov, s čemer je povezan razvoj ustrezno povezanega informacijskega sistema (tudi po kriterijih celovitost vodenja in varnost informacijskih sredstev po mednarodnih standardih).

Namen:

Geostrateška lega Slovenije v osrčju Evrope je ena od konkurenčnih prednosti. Pot preko pristanišča Koper pomeni 6 - 10 dni krajšo pot iz dežel Daljnega vzhoda in Sredozemlja v Srednjo Evropo od poti preko severno evropskih pristanišč. Namen projekta je izkoristiti to geostrateško prednost.

Predlogi sprememb:

 • Reorganizirati pristanišče in Luko Koper v smeri modernega logističnega sistema po načelih EU direktiv;
 • Razvoj javne transportne infrastrukture, na primer: Razširiti obstoječi kontejnerski terminal na 300.000 TEU, kasneje izgradnjo kontejnerskega terminala s kapaciteto okoli 1 milj. TEU, po potrebi z zmanjšanjem pretovora na terminalu razsutih tovorov;
 • Razrešiti ozko grlo železniškega prometa v Luki;
 • Celovita prenova informacijskega sistema HSŽ in Luke Koper v skupnem projektu; Skupni nastop pri pretovoru na tovorni postaji Koper Luke Koper in HSŽ; usklajeno delovanje z ministrstvom za promet;
 • V okviru predlogov za učinkovitejše črpanje sredstev EU (ukrepi 15 do 18) preveriti tudi možnost črpanj za razvojne projekte na področju železniškega transporta in logistike v smislu povečanja hitrosti pretovora, posodobitve prometnega križa 5. in 10. koridorja, elektrifikacije in posodobitve signalno varnostnih naprav;
 • Izvajanje projektov interoperabilnosti in implementacija v praksi;
 • Harmonizacija standardov in poenotenje sistemov na vseh področjih;
 • Interoperabilnost in harmonizacijo uveljaviti tudi pri sistemih cestninjenja v prostem prometnem toku.

Ocena učinkov:

Vsaka dodatna količina blaga (tona blaga) prinese slovenskemu finančnemu sistemu od 20,00 do 30,00 EUR lahko pa bi bistveno več.

Potrebne zakonske spremembe:

Pomorski zakonik RS.

Nosilci:

Ministrstvo za promet, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za finance, Luka Koper, Slovenske železnice, špediterji, agenti, ladjarji, carina RS, Ministrstvo za notranje zadeve, Agencija za železniški promet.

Odprta vprašanja:

 • Organiziranje Luke Koper in Slovenskih železnic;
 • Pomorski zakonik RS;
 • Status pristaniške infrastrukture;
 • Pristaniška uprava in dodeljevanje koncesij.

Imate vprašanje

Če imate kakršnokoli vprašanje, nam ga zastavite preko spletnega obrazca.