domov  kontakt  kazalo   english
Domov  Strategija razvoja  Razvojne prioritete  Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast 

Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša gospodarska rast

Povečaj pisavo Natisni stran

Spodbujanje podjetniškega razvoja in povečanje konkurenčnosti

 • z ukrepi spodbujanja tehnološkega razvoja, izobraževanja in usposabljanja zaznavati in podpreti področja, kjer imamo konkurenčne prednosti ter dopustiti razvoj novih potencialno uspešnih področij;
 • spodbujati naložbe in strateške projekte, ki so razvojno naravnani in s povezovalnimi mrežami pozitivno učinkujejo na regionalni ali mednarodni ravni;
 • spodbujati podjetniško povezovanje na nosilnih gospodarskih področjih (elektronske komunikacije in informacijska tehnologija, farmacija, kemična industrija, električna in optična oprema, logistika);
 • pospeševati razvoj nosilnih storitvenih dejavnosti (turizem, poslovne, finančne in informacijske storitve, storitve na visokotehnoloških področjih);
 • razviti instrumente hipotekarnega bančništva, zlasti na področju stanovanj;
 • razviti instrumente za skupna vlaganja države in zasebnega sektorja v obliki koncesijske izgradnje infrastrukture;
 • razviti nove modele financiranja razvoja malih in srednjih podjetij;
 • razviti podjetništvu prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo;
 • spodbujati in razvijati inovativno okolje in inovativnost.

Povečanje prilivov razvojno spodbudnih domačih in tujih naložb

 • vzpostaviti industrijske/tehnološke cone na atraktivnih lokacijah, ki eliminirajo problem zemljišč (razpoložljivosti in cene) in administrativno omejitev za tuje in domače investitorje ter spodbujajo razvoj v konkretnih regijah;
 • spodbujati širitev že obstoječih tujih podjetij v Sloveniji in spodbujati integracijo podjetij s tujim kapitalom v slovensko gospodarstvo;
 • spodbujati neposredne tuje investicije (NTI) v visoko/srednje visoko tehnologijo in v kakovostna delovna mesta;
 • zagotavljati ustrezne pogoje za spodbujanje »greenfield« NTI;
 • zagotavljati informacije in svetovalne storitve tujim investitorjem o poslovnem okolju;
 • dodeljevati finančne spodbude za NTI.

Podpora internacionalizaciji gospodarstva

 • razviti ekonomsko diplomacijo, aktivnejše delovati v EU in WTO, postati polnopravna članica OECD;
 • spodbujati internacionalizacijo uspešnih slovenskih podjetij in razviti modele financiranja internacionalizacije malih in srednjih podjetij;
 • spodbujati gospodarsko sodelovanje ter sodelovanje na področju tehnološkega razvoja s slovenskimi narodnimi skupnostmi v zamejstvu in s Slovenci po svetu;
 • spodbujati mednarodno mobilnost v sekundarnem in terciarnem izobraževanju in raziskovalni dejavnosti v obe smeri;
 • spodbujati mednarodno uveljavljanje slovenske kulturne produkcije ter Slovenije kot turistične destinacije in prostora za mednarodno kulturno in gospodarsko povezovanje.

Povečanje konkurenčne sposobnosti storitev

 • okrepiti dejavnike učinkovitosti storitev;
 • dati poseben poudarek storitvam, ki so najtesneje povezane s poslovanjem (poslovne, distribucijske, infrastrukturne in finančne storitve);
 • urediti zakonodajo in poenostaviti administrativno okolje za izvajanje storitev.

Uspešna vključitev v evropski tečajni mehanizem ERM 2 in prevzem evra

 • povečati prilagodljivost fiskalne in dohodkovne politike;
 • zagotoviti dolgoročno vzdržnost javnih financ in cenovno stabilnost.
 
  Na vrh
 
Dokumenti

Publikacija

Podjetna Slovenija jutri [pdf, 160 kB]